Προσφέρει
στους μαθητές τη δυνατότητα απόκτησης ενός συνόλου γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών απαραίτητων στο σύγχρονο κοινωνικό γίγνεσθαι.
 
Προωθεί
τη σημασία των υψηλών επιδιώξεων στα πλαίσια πάντα της ευγενούς άμιλλας.
 
Aκολουθεί
την αρχή της ισοτιμίας απέναντι σε όλους τους μαθητές.
 
Aναπτύσσει
στους μαθητές το αίσθημα της προσωπικής αξιοσύνης καθώς και την αίσθηση του “ανήκειν”.
 
Eνθαρρύνει
την πρωτοβουλία και αναδεικνύει την αξία της κοινωνικής προσφοράς.
 
Προετοιμάζει
τους μαθητές για τη μελλοντική τους ενασχόληση με την πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας.
 
Aντιμετωπίζει
τον κάθε μαθητή σαν μοναδική προσωπικότητα. Σέβεται τις ιδιαιτερότητές του, τις κλίσεις του και τα ταλέντα του.