Με την Ακολουθία του Αγιασμού θα ξεκινήσουν αυτή την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 σε όλες τις Ενορίες της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας τα Κατηχητικά Σχολεία, οι Νεανικές Συντροφιές και οι Δραστηριότητες για την νέα Ιεραποστολική Χρονιά 2022 – 2023.

Ακολουθεί το σχετικό μήνυμα που απευθύνει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ προς τους νέους και τις νέες της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Μ Η Ν Υ Μ Α

ΤΟΥ ΣΕΒ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΕΠΙ ΤΗι ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

2022 – 2023

Ἀγαπητά μου παιδιά,

οἱ δύσκολες ἡμέρες πού ζοῦμε χρειάζονται πάνω ἀπό ὅλα τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ κι ἐμεῖς τήν Χάρη Του. Τό ζωοποιό Χέρι Του πού πάντοτε σκεπάζει τούς ἀνθρώπους, στίς δύσκολες καί εὔκολες, καλές καί κακές στιγμές τῆς ζωῆς.

Ποιά εἶναι ὅμως  ἡ ἐπιλογή, ἡ διάθεση ἤ ἀλλιῶς ἡ προαίρεση τοῦ ἀνθρώπου μπροστά στό Ἅγιο Χέρι τοῦ Θεοῦ; Τό ἀντιλαμβάνεται ὁ ἄνθρωπος ἤ ὄχι; Τοῦ διαφεύγει ἤ ἠθελημένα Τό ἀποφεύγει;

Τό νά ζητᾶ καί νά ἀναζητᾶ ὁ ἄνθρωπος τό Θεό καί τή Χάρη Του ἀγαπητά μου παιδιά, εἶναι ὅτι πιό φυσικό ἀλλά καί ὑψηλό καί σπουδαῖο, ὅτι πιό σωτήριο μπορεῖ νά πράξει στόν βίο του. Ὅμως δέν εἶναι εὔκολο, γιατί ὀφείλει πρωτίστως νά μάθει ποιός εἶναι ὁ τρόπος πού ζητᾶ καί ἀναζητᾶ ὁ ἄνθρωπος τόν Θεό.

Ἀρχή ὅλων εἶναι ἡ πίστη. Ὁδός, ἡ μαθητεία. Τρόπος, ἡ Ἀγάπη. Τέλος, ἡ σωτηρία.

«Πιστεύω, Κύριε, καί ὁμολογῶ ὅτι σύ εἶ ἀληθῶς ὁ Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ ἐλθών εἰς τόν κόσμον ἁμαρτωλούς σῶσαι» (Ἁγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Αὐτός εἶναι ὁ τρόπος καί αὐτό εἶναι τό Πρόσωπο.

Οἱ Μαθητές, οἱ πιστεύοντες καί ἀγαπῶντες τόν Χριστό  πορεύθηκαν γιά νά συναντήσουν τόν καθημερινό ἄνθρωπο καί νά τοῦ μιλήσουν γιά τόν Ἀγαπημένο τους Ἰησοῦ.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἔζησαν ἀγαπώντας τόν Θεό καί μέσα ἀπό τήν Χάρη Τοῦ διατύπωσαν τήν πίστη στά ἱερά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ ἅγιοι μάρτυρες ἔζησαν μέ τήν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μαρτύρησαν γιά τό ἀγαπημένο τούς Πρόσωπο τόν Χριστό καί δίδαξαν μέ τό μαρτύριό τους τήν μεγάλη τους πίστη.

Τόν Θεό λοιπόν, ὅπως μᾶς παραδίδει ἡ Ἐκκλησία, δέν τό ἀναζητοῦμε στήν σκέψη μας. Τόν Θεό Τόν ἀναζητοῦμε μέ τήν καρδιά μας, μέ τήν σκέψη, καί μέ τήν ἀγάπη μας.  Γιατί πρίν ἀπό τήν σκέψη ὑπάρχει ἡ πίστη στό Θεό, καί πρίν ἀπό τήν καλή πράξη ἡ ἀγάπη μας γιά Ἐκεῖνον καί ἡ θυσία μας. Ὑπάρχει ἡ καλή προαίρεση, ἡ μετάνοια, ἡ συγχώρηση, ἡ προσευχή, ἡ φιλανθρωπία. Ὑπάρχει δηλαδή ὁ καθαρός καί καλός λογισμός γιά ὅλη τήν πλάση καί ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἡ ἀλλαγή τῆς ρότας μας βλέποντας τά λάθη καί τίς ἁμαρτίες μας, ὑπάρχει ἡ «συγνώμη», ἡ προσευχητική ἀναφορά μας πρός τόν ζῶντα Θεό, ἡ ἀγάπη καί ἡ θυσία μας γιά τόν συνάνθρωπό μας.

Αὐτές εἶναι οἱ διαστάσεις τῆς πνευματικῆς ζωῆς ἀγαπητοί μου καί σ’ αὐτούς τούς ὁρίζοντες πρόκειται νά ταξιδέψετε στίς κατηχητικές καί νεανικές συντροφιές σας στόν κοινό σας τόπο πού λέγεται Ἐνορία. Ἡ ἐκκλησιαστική καί πνευματική ἐν Χριστῷ ζωή εἶναι ἀνεκτίμητη, ἀλλά πάνω ἀπό ὅλα μας μαθαίνει πώς μποροῦμε νά ὁδηγηθοῦμε στήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μᾶς σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Νά ἀγαπᾶτε τόν Θεό καί νά μάθετε νά Τόν ἀναζητᾶτε μέ ὅλη τήν ψυχή σας.

Νά πιστεύετε καί νά ἐλπίζετε.

Νά ἐργάζεσθε γιά τήν ψυχή σας καί νά χαίρεσθε.

Νά μαθητεύετε στόν Λόγο τοῦ Θεοῦ.

Νά ἐντρυφεῖτε στήν Ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Στούς σημερινούς δύσκολους καιρούς, νά γνωρίζεται ἀγαπητά μου παιδιά ὅτι ἡ παρουσία σας ἐδῶ στίς κατηχητικές συνάξεις τῆς Ἐνορίας σας εἶναι σπουδαία καί πολύτιμη πράξη καί σᾶς συγχαίρουμε γι’αὐτό. Δέν εἶναι αὐτονόητο νά ἀναζητᾶς τήν ὁδό τοῦ Κυρίου.

Ἐσεῖς νά εἶστε ὑπερήφανοι πού οἱ γονεῖς σας οἱ ἱερεῖς καί οἱ κατηχητές σας, σᾶς διδάσκουν καί σᾶς δείχνουν αὐτή τήν ὁδό. Ὅπως καί ἐμεῖς εἴμαστε ὑπερήφανοι πού ὁ σπόρος τοῦ Θεοῦ ἔχει βλαστήσει.

Εὐχόμεθα ἐκ καρδίας ὁ Καλός Θεός νά σκέπει καί νά ἐπευλογεῖ τό κατηχητικό μας ἔργο.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά.  

Μέ ὅλη μου τὴν πατρική ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

 + ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ